Home Nieuws Agenda Gastenboek Forum
ZoekMeld uw site aan Wijzig uw gegevens Toelichting

Heeft u een site of homepage die voor de bewoners van Rijen interessant kan zijn?
Hier kunt u deze site laten opnemen in de database van RijenCentraal. *)
De naam van de site / homepage
Het adres van de site / homepage
Naam Contactpersoon
Email adres contactpersoon opvraagbaar?
Korte omschrijving site of bv. reclame-slogan (80 pos.)
In welke categorie hoort uw site?
Kies een inlognaam
Wachtwoord


*) De webmaster van RijenCentraal behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht niet passende URL's uit de database te verwijderen. Opgegeven emailadressen worden niet aan derden doorgegeven maar kunnen wel via deze site worden opgevraagd tenzij aangegeven is dat niet niet mag. Door op verzenden te klikken verklaart u zich hiermee accoord.Informatie: Telefoon FAX Post adres E-mail Webmaster:
0161-223252 0161-232148 p/a Van Bossehof 7, Rijen RijenCentraal Algemeen RijenCentraal Enquete
Dit bestand werd het laatst gemuteerd op vrijdag 8 januari 2016
Toelichting in te voeren veldenVoor de meeste velden geldt dat deze voor zich zelf spreken voor wat betreft de in te vullen gegevens.

het adres van de Site / Urlsite: het internet adres van uw website bijvoorbeeld http://www.uwnaam.nl
Naam: de naam van de website. Omdat in de uitklaplijsten in de paginakop alleen het meest linkse deel zichtbaar is, is het aan te bevelen om het belangrijkste aan de naam het eerste te vermelden! Er wordt gesorteerd op de beginletter van dit veld.
(Naam) Contactpersoon: De naam van de contactpersoon bij uw bedrijf of instelling
Email (adres) Contactpersoon: het emailadres van uw contactpersoon
Emailpubliek / Emailadres opvraagbaar?: kruis dit veldje aan (of type hier false of true ) als u ermee accoord bent dat dit emailadres t.z.t. in een Rijense Emailgids kan worden opgezocht
De Categorie: Hier selecteert u de categorie waarin u uw site wilt onderbrengen. Wilt u uw site in meerdere sites zien dan moet u de site meermaals, per categorie aanmelden!
Loginnaam en wachtwoord: Zelfgekozen gegevens waarmee u in de toekomst toegang kunt krijgen tot uw informatie.
Omschrijving: Last but not least: de hier ingevoerde informatie (max. 80 karakters) wordt getoond als de bezoeker de muiscursor in de browser boven de link naar uw pagina plaatst. Hier kunt u dus een reclameslogan, maar ook een bepaalde aanbieding kort aanprijzen! Deze omschrijving kunt u wijzigen zo vaak u maar wilt.

top